İçişleri Bakanlığımızın görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine paralel olarak bilgi paylaşımı ve güvenliği konularında tedbir almak, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içeriden veya dışarıdan gelebilecek kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetleri etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlığımızın resmi internet sitesi (www.icisleri.gov.tr) başta olmak üzere Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatına ait internet sitesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) Projesi 2007 yılında geliştirilmiş ve 2008 yılı Ocak ayında hizmete sunulmuştu.
 
Mevcut İSAY sisteminin günümüz internet siteleri tasarım ve teknoloji gereksinimlerini karşılayamaması, oluşan zafiyetleri ve sorunları ortadan kaldırılması amacıyla geliştirilen İSAY2 projesi ve sisteminin personel tarafından daha verimli ve bilinçli kullanılması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimiz İl ve Şube Müdürlükleri ile İlçe Kaymakamlıklarında görevli personele eğitim verildi.
 
İlk etapta Valilik internet siteleri İSAY2 sistemi hizmetinden yararlanmakta iken Valilik İnternet sitelerinin İSAY2 sistemine geçiş süreci tamamlanması nedeniyle Bakanlık Merkez Birimlerinin taşra teşkilatları (İl ve şube müdürlükleri), Kaymakamlıklar ile İl Özel İdarelerine İSAY2 hizmeti sunulmaya başlanmış olup bu kapsamda İSAY2 projesi için  Valiliğimiz birim müdürlükleri ile Kaymakamlıklardaki görevli personele yönelik olarak 22 – 26 Şubat 2016 tarihlerinde eğitim düzenlendi. 
 
Vali Yardımcısı Ali Cergibozan’ın başkanlık ettiği Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, eğitim görevlileri Bilgisayar Mühendisi Ali Bulut, Programcı Emel Avşar ile Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda görevli 36 personel katıldı.
 
İSAY2 sistemine geçiş sürecinde Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından ilgili personele eğitim verilmesi amacıylaİçişleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim için kurulan ‘eğitim server’ı üzerinden internet sayfası katılımcılara tanıtıldı. Daha sonra sunumlar eşliğinde İSAY2 programının kapsamı, işleyiş şekli ve başvuru süreci personele uzmanlar tarafından aktarıldı. Personelin, dizüstü bilgisayarları ile katıldığı eğitimin ikinci gününde ise İSAY2 ile nasıl web sitesi yapılacağı uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Diğer eğitim günlerinde katılımcılar; 4 adet örnek web sitesi uygulaması üzerinden test ortamında çalışmalarını yapmış ve birçok kullanıcı eğitim sırasında halihazırda çalışan internet sitelerinin bir benzerini oluşturabildi.